O programu

Program Materialno skladiščno poslovanje – MSP je namenjen upravljanju s skladiščnim poslovanjem za materiale, polizdelke, izdelke in trgovsko blago. Z ustrezno uporabo nastavitev in šifrantov omogoča hiter in enostaven vnos prejemov, izdaj in prenosov med skladišči. S pomočjo predprejema je možno enostavno izdelati kalkulacijo nabavne in prodajnih cen iz dobaviteljevega računa. Uporabljajo se trije načini vrednotenja: po povprečnih cenah, po zadnjih cenah in po planskih cenah. Ne glede na način vrednostnega vodenja zalog je možno vnašati tudi nabavne cene. Količinsko lahko za artikle, za katere to želimo, vodimo zaloge po serijah (saržah, serijskih številkah,…).

Način vrednotenja je vezan na tip skladišča. Vsa skladišča znotraj istega tipa skladišča se vrednotijo na enak način. Zaloge se vrednotijo na nivoju skladišče/artikel.

Poleg knjiženja prometa program omogoča obdelavo inventure artiklov s pomočjo popisnih list in nivelacijo vrednosti zalog. Pri vnosu prometa, predprejema in inventurnih popisnih list si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode in ročnim terminalom za zajem podatkov. Možen je vnos količin preko pretvornikov.

Priprava novih dokumentov je zelo enostavna. Ob ustrezno nastavljenih podatkih v šifrantih strank in artiklov lahko z minimalnim vnosom pripravimo dokumente predprejema, prejema, prenosa ali izdaje.

Program uporabniku omogoča preprosto oblikovanje dokumentov. Poleg klasičnih poročil je možno dobiti nekatera poročila tudi v grafični obliki.

Izvajanje posamičnih obdelav programa je možno dovoliti oziroma prepovedati posameznim operaterjem ali skupinam operaterjev s pomočjo varnostnega sistema.

Deluje lahko samostojno ali v povezavi z drugimi moduli, kjer prevzeme vodenje skladiščnih dogodkob in zalog v trgovini na debelo, trgovini na drobno in/ali proizvodnji.

Natisni