Dodajanje novih dni v koledar

Novih dni se ne dajo dodajati. Ob otvoritvi novega koledarja ali/in izbiri leta se avtomatsko napolnijo dnevi za izbrano leto (če je novo), drugače se prikažejo že vneseni dnevi leta. Program avtomatsko vse dneve, ki so dela prosti v Sloveniji (razen velikonočnega ponedeljka), ter sobote in  nedelje označi kot nedelovne. V delovnih dnevih pa program avtomatsko vnese, da je dan delovni z 1 (eno) izmeno, trajanjem izmene 8 (osem) ur ter 8 (osem) bruto urami.

Natisni