Verzija 2018.02.001

 

Zdravstvo

• Poročila
Pri poročilih Terapije po uporabniku, Terapije po uporabniku obsežno, Nove predpisane/zaključene terapije je dodana možnost sortiranja Po vrsti (stalna, trenutna, po potrebi), Po storitvi (S, T, U, K,…), Po datumu (začetka terapije) in Po vrsti zdravila (analgetik,…). Dodana je tudi možnost izpisa posameznih vrst zdravila (pokaže nam jih ko so vnesene v šifrant). Če ne označimo nobene vrste, se nam izpišejo vse. V izpisih je pred imenom zdravila izpisana tudi vrsta.
• Šifranti zdravstva
Dodan je šifrant Zdravila – vrste.
V šifrantu Zdravila je dodan stolpec Vrsta zdravila.
• Generator poročil
Dodano je poročilo »Računi zdravstva«. Za izbrano obdobje se nam prikažejo vsi računi, ki se nanašajo na zdravstvo (nego).

Obračun

• Obračun
V šifrantih obračuna je dodan šifrant Sobni dodatki, ker lahko vnesemo konte v dodatna dva stolpca- Konto svojci in Konto Občina. Če dodatnih stolpcev ne vidimo, ju ročno dodamo (desni klik na miški-trajanje prilagojenih stolpcev). Pred prenosom v FRS mora biti v osnovnih nastavitvah obkljukano, da prenašamo sobne dodatke po ločenih kontih. Na izpisu lahko preverimo, če so se res prenesli konti glede na vrsto plačnika (svojec, samoplačnik, občina). Če konto za občino ali svojca v šifrantu ni vpisan, potem program vzame konto za samoplačnika.

Natisni