Materialna sestvnica delovnega naloga s fantomskimi sklopi

Kadar odpremo delovni nalog za izdelek v katerem se nahajajo fantomski sklopi, se fantomski sklopi v sami materialni sestavnici ne prikažejo kot vrstica sestavine ampak se v delovnem nalogu prikažejo le sestavine fantomskega sklopa. Te sestavine so obarvane z modro barvo in imajo naveden podatek kateremu fantomskemu sklopu pripadajo ter kakšna je njihova količina v eni enoti fantomskega sklopa.

Pri tiskanju delovnega naloga (ali materialne liste) se v izpisu zaradi boljše preglednosti prikaže tudi fantomski sklop.

Natisni