Uvoz podatkov iz dlančnikov Pidion

Gre za uvoz podatkov iz xml datotek, pripravljenih na terminalih (dlančnikih) Pidion. S tem programom poknjižimo dnevni promet, katerega se je beležilo na teh terminalih. Podatki se uvozijo v gotovinsko prodajo, prometi, ki so označeni kot prodaja na dobavnice, pa se prenesejo v negotovinsko prodajo. Odpre se okno za vnos:

 

  • Prenesi iz mape – vnesemo ali preko gumba  poiščemo mapo, v kateri se nahaja dnevni promet.
  • Datoteka – preko gumba , ki nam da na izbiro datoteke dnevnih prometov dlančnikov Pidion.
  • Mapa za kopijo – vnesemo ali preko gumba  poiščemo mapo, v katero se shrani kopija datoteke, ki jo uvažamo. Originalna datoteka za uvoz se po uspešnem uvozu pobriše, če je mapa tu vpisana, se shrani kopija te datoteke.
  • Vrsta prometa – vnesemo ali izberemo šifro vrste prometa, v katero se bo knjižil promet terminalov, kateri je bil na dlančnikih opravljen kot tip dobavnica. Računi, plačani z načinom plačila, ki je enak izbrani vrsti prometa iz nastavitev uvoza, se bodo poknjižili v negotovinsko prodajo. Tako nastale dobavnice potem naknadno fakturiramo.
  • Opusti – nas vrne na preglednico Gotovinska prodaja.
  • Potrdi – potrditev vnesenih podatkov in nadaljevanje z delom.

 

Po končanem prenosu nas program obvesti o koncu ali pa izpiše listo napak (npr. napačna šifra artikla ipd..)

Natisni