Pregled kartice

Namen obdelave je pregledovanje kartice konta, stranke, stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, naloga, v obliki preglednice na čim bolj enostaven in učinkovit način.

 

Po zagonu obdelave omejimo izbor podatkov.

 

 

 

·      Leto – vpišemo poslovno leto za katero želimo pripraviti pregled kartice. Program predlaga leto iz nastavitev programa.

·      Obdobje od..do – vpišemo obdobje za katero pripravljamo pregled kartice.

·      Datum dokumenta od..do – vpišemo datum za katerega pripravljamo pregled kartice.

·      Datum opr. storitve od..do – vpišemo datum za katerega pripravljamo pregled kartice. V primeru, da za izbrani zapise datum opr. storitve ne obstaja(npr. stoškovni konti) program omejitev upošteva na polju datum dokumenta.

·      Konto – vpišemo konto.

·      Stranka – vpišemo stranko, izbira je aktivna pri saldakontnih kontih.

·      SM, SN, Referent, Nalog – vpišemo analitiko za katero želimo pregled kartice. Polja so aktivna glede na nastavitve izbranega konta.

·      Ne upoštevamo temeljnice za izločanje – če želimo, da nam program ne upošteva temeljnic za izločanje polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.

·      Prikaži – prikažemo lahko Vse postavke, Odprte postavke ali samo Zaprte postavke. Omejitve si lahko izbiramo tudi med samim pregledom kartice.

·      Razvrsti – za  razvrščanje podatkov lahko izbiramo po: Obdobju in datumu knjiženja ali Obdobju in datumu dokumenta.

·      Gumb Samo zaprte – izbira je aktivna takrat, ko za prikaz izberemo Zaprte postavke.

 

Ko imamo vnesene omejitve za prikaz podatkov kliknemo na gumb Potrdi. Odpre se kartica v obliki tabele, kjer podatke lahko še dodatno omejimo z različnimi filtri nad preglednico. Pod preglednico pa so gumbi s katerimi aktiviramo programe, ki so dostopni tudi v različnih menijih kot samostojne obdelave.

 

·      Gumb Izberi – gumb uporabimo v kolikor želimo spremeniti izbor podatkov med pregledovanjem.

·      Gumb Popravi zapis -  omogoča popravljanje podatkov posamezne knjižbe. Popravimo lahko Šifro SM, Šifro SN, Šifro referenta, Nalog, Datum dokumenta, Datum opravljanja storitve, Datum VAL, Opis in Referenco. Uporaba gumba je omejena z varnostnim sistemom.

·      Gumb Zapiranje postavk – obdelava  je dostopna, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Zapiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave.

·      Gumb Odpiranje postavk – obdelava  je dostopna, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Odpiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave.

·      Gumb Prikaži dokument – omogoča pregledovanje posameznega dokumenta in pripadajočih vknjižb, če le-te imajo izpolnjen dokument.

·      Gumb DDV – omogoča pregled izbranega dokumenta v ustrezni davčni knjigi. Pri tem se račun v davčni knjigi, ki ne pripada zaključenemu davčnemu obdobju,  lahko popravlja.

·      Gumb Temeljnica – omogoča pregledovanje temeljnice. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled temeljnice.

·      Gumb Bilanca – omogoča pregledovanje bilance. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled Bilance.

·      Gumb Prikaži – prikaže vse postavke s katerimi je izbrani dokument zaprt. Gumb je dostopen, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke.

·      Gumb Prikaži zapis v PP – prikaže nalog v modulu Plačilni promet, če le-ta obstaja, v nasprotnem primeru javi, da zapis ne obstaja.

 

·      Gumb Tiskalnik – natisnemo lahko Izpis kartice in Odprte postavke.

 

Natisni