Tiskanje knjige plačil

Ob kliku na gumb Izpis šifranta nastisnemo pregled plačevanja računov.

 

 

·    Letnica obr. leta – vpišemo letnico obračunskega leta, za katerega želimo prikazati in natisniti podatke iz Knjige plačil.

·    Zaporedna št. – omejimo izpis le na vknjižbe z določenimi zaporednimi številkami. V okenci vpišemo začetno in končno zaporedno številko knjiženja.

·    Šifra stranke – omejimo izpis le na vknjižbe, ki so povezane z izbrano stranko. V okence vpišemo šifro te stranke. Če je ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo nato poiščemo ter označimo v šifrantu strank (glej opis na strani ).

·    Datum knjiženja – omejimo izpis le na vknjižbe, ki so med dvema datumoma knjiženja. Datuma vpišemo v obe okenci.

·    Datum dokumenta – omejime izpis le na vknjižbe, ki so med dvema datumoma dokumenta. Datuma vpišemo v obe okenci.

·    Datum zapadlosti – omejimo izpis le na vknjižbe, ki so med dvema datumoma zapadlosti. Datuma vpišemo v obe okenci.

·    Datum plačila – omejimo izpis le na vknjižbe, ki so med dvema datumoma plačila. Datuma vpišemo v obe okenci.

·    Vrsta računov – omejimo izpis na izdane ali prejete račune.

·    Neplačani računi – omejimo izpis na račune, ki niso plačani (Nič plačani), so delno plačani (Delno plačani) ali sp plačani v celoti (Plačani v celoti).

·    Vrsta izpisa – odločimo se za vrsto izpisa: skupno rekapitulacijo, zbirno po strankah, zbirno po računih ali po plačilih.

·    Ime izpisne listine – zapišemo ime izpisnega dokumenta, ki se natisne na vrhu lista.

·    Tabela – razširimo okno, tako da se spodaj prikaže preglednica s podatki. Pri tem se upoštevajo vse nastavitve, ki smo jih opravili v tem pogovornem oknu.

·    Predogled – prikažemo podatke v enaki obliki, kot se natisnejo na tiskalniku.

·    Tiskaj – natisnemo podatke na tiskalniku.

Natisni