Prenos v redovalnico

Podatke iz predmetnika po razredih lahko prenesemo v redovalnico. Podatki se prenašajo na podlagi šifre skupine, ki je zapisana v otrocih na zavihku Splošni podatki.

·      Šolsko leto: vnesemo letnico začetka šolskega leta. Program predlaga leto iz Nastavitve programa – zavihek Povezave – Začetek solanja.

·      Ocenjevalno obdobje od do – vpišemo, katera ocenjevalna obdobja želimo prenesti.

·      Način prenosa: dodajanje in popravljanje ali samo dodajanje. Prvi prenos tudi že vnesene podatke popravlja, drugi prenos pa samo dodaja manjkajoče podatke.

Natisni