Uvoz sistema obračuna

POZOR! Nepravilna ali neprimerna izvedba uvoza lahko povzroči izgubo podatkov. Pred izvedbo uvoza si preberite splošne napotke v poglavju Prenos sistema obračuna.

 

V nadaljevanju so opisani podatki, ki se uvažajo ter tabela, v katero se podatki uvozijo in datoteka, iz katere se podatki uvažajo:

Opis podatkov

Ime tabele

Ime datoteke

Formule

OPZFormule

OPZFormule.txt

Grupe obračuna za zbirnike

OPZGrupeUporabnika

OPZGrupeUporabnika.txt

Materialni stroški

OPZMaterialniStroski

OPZMaterialniStroski.txt

Materialni stroški – osnove

OPZMatStroskiOsnove

OPZMatStroskiOsnove.txt

Mesečni seštevki

OPZMesecniSestevki

OPZMesecniSestevki.txt

Nazivi bonitet

OPZNaziviBonitet

OPZNaziviBonitet.txt

Nazivi osnov obračuna

OPZNaziviOsnovObr

OPZNaziviOsnovObr.txt

Nazivi osnov zaposlenih

OPZNaziviOsnovZap

OPZNaziviOsnovZap.txt

Odstotki za delovno dobo

OPZDelovnaDoba

OPZDelovnaDoba.txt

Odstotki za stalnost

OPZStalnost

OPZStalnost.txt

Stimulacija po SM

OPZStroskovnaMesta

OPZStroskovnaMesta.txt

Stimulacija po SN

OPZStroskovniNosilci

OPZStroskovniNosilci.txt

Vrste obračuna

OPZVrsteObracuna

OPZVrsteObracuna.txt

Vrste obračuna - seštevki

OPZVrsteObrSestevki

OPZVrsteObrSestevki.txt

 

Ostali nastavitveni podatki za uvoz sistema obračuna:

Mapa s podatki:  obvezno vnesemo ali s pomočjo raziskovalca izberemo mapo, v kateri se nahajajo besedilne datoteke s podatki za uvoz sistema obračuna.

Način uvoza: izberemo Dodajanje in popravljanje zapisov (obdrži obstoječe zapise v bazi, vendar jih posodobi glede na uvožene podatke), Samo dodajanje zapisov (obstoječih zapisov v bazi na spreminja, le dodaja nove) ali Prekrijemo obstoječe stanje (briše obstoječe in uvozi nove podatke).

Natisni