Verzija 2020.14.001 z dne 16.10.2020

  • Priprava datotek za banko je dopolnjena tako, da program samodejno pripravi različne oblike datotek glede na denarno enoto plačila ali območje prejemnika plačila. Izbira denarne enote na oknu priprave ni več potrebna, zato je umaknjena.

Označene naloge za plačilo program razvrsti v skupine in jih zapiše v ustrezno obliko datoteke (xml):

  • za plačila v domačem območju v EUR se pripravi oblika datoteke SEPA_Nalog
  • za čezmejna plačila v EUR (območje SEPA) se pripravi oblika datoteke SEPATuji
  • za plačila izven SEPA območja ali v denarni enoti, ki ni EUR, se pripravi oblika datoteke VP70

Če je Banka v nastavitvah izbrana, program pripravi datoteke le za izbrano banko. V kolikor Banka ni izbrana, program samodejno pripravi datoteke za vsako banko, in sicer kolikor je različnih bank nalogodajalca v označenih nalogih za plačilo.

  • Omogočena je poljubna izbira ciljne mape za shranjevanje datotek za banko.
  • Omogočeno je brisanje nalogov z negativnim zneskom, ki so bili vključeni v zbirno plačilo.
  • Dopolnjena je izbira banke pri zamenjavi računa tako, da so na voljo vsi TRR-ji nalogodajalca. Izbor ni možen, če operater nima dovoljenja za posamezen TRR (varnostni sistem).

Natisni