Sporočilo o posredovanih podatkih

Ob pravilno izpolnjenih nastavitvenih podatkih in obračunanih premijah se izpiše spremni dokument k posredovanim podatkom v elektronski obliki z naslovom "Sporočilo o posredovanih podatkih". Obliko in vsebino dokumenta je predpisal upravljavec sklada za KDPZ.

Natisni