Kako pripravimo plačilne naloge za izvoz?

Plačilne naloge, ki jih želimo izvoziti na banko moramo najprej označiti s kljukico, da dobijo izpolnjen znesek predloga. Če ne želimo plačati celoten znesek, ki je zapisan na plačilnem nalogu, znesek predloga lahko popravimo. Kliknemo na gumb Priprava plačilnih nalogov: iz šifranta strank izberemo banko, izpolnimo tip nalogov, ki jih plačujemo in vpišemo datum predloga. To je datum, kdaj bo banka sprožila plačilo. Na koncu pa še izpolnimo mesto, kamor se nam bodo pripravljeni plačilni nalogi shranili.

Natisni