Gumb Knjiženje v MSP

Knjiži pomeni izvoz podatkov prevzema  v MSP (Materialno skladiščno poslovanje).Odvisno od splošnih nastavitev. Prevzem knjižimo tako, da najprej v preglednici Prevzemi označimo izbrani prevzem. Ob kliku na gumb  - Knjiženje v MSP (Alt-K) se odpre okno Knjiženje v MSP. Program najprej preveri, če obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje.

      

  • V nastavitvah je možne izbira med knjiženjem v prejem ali predprejem.Ko je prevzem/predprejema uspešno poknjižen v MSP se prikaže dnevnik knjiženja v MSP.Prevzemi dobijo nove statuse. Če je bilo poknjiženo  dobi status knjiženo. V nastavitveno okno se predlagajo nastavitve glede na vnesene nastavitve v šifrantu knjig naročil za naročila dobaviteljem.
  • Če je nastavljeno v šifrantu knjig naročil za naročila dobaviteljem »Menjaj status prevzema« in vpisan tekst v polju »Napis na gumbu« se gumb prikazuje z izbranim tekstom. Ob pritisku na gumb se izbranemu prevzemu spremeni status v »Knjižen«. Lahko pa se izvedejo posebne akcije na SQL-u, če je to urejeno.

Natisni