Verzija 2019.15.003

Dvostavno knjigovodstvo
Dnevne obdelave – Posredno knjiženje: gumb Knjiži - urejeno številčenje temeljnic.

Natisni