Zavihek povezave

 

·      Številka šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Številka šifranta za konte – vpišemo šifro uporabnika, katerega šifrant kontov bomo uporabljali.

·      Številka šifranta za SM in SN – vpišemo šifro uporabnika, katerega šifrant SM – stroškovnih mest, SN – stroškovnih nosilcev bomo uporabljali.

·      Številka šifranta za zaposlene – vpišemo številko šifranta za zaposlene.

·      Številka uporabnika za SPR – vpišemo številko uporabnika za program SPR. Podatek vpišemo samo, če spremljamo plačila preko programa SPR in ne DK.

·      Številka uporabnika za DK – vpišemo številko uporabnika za program DK.

·      ID za mM – Če ima uporabnik program mM lahko izpolni polje in ob pripravi izvoza XML datoteke iz blagajne, se mu bo le ta avtomatsko prenesla v program mM.

·      Geslo za mM - Če ima uporabnik program mM lahko izpolni polje in ob pripravi izvoza XML datoteke iz blagajne, se mu bo le ta avtomatsko prenesla v program mM.

·      Šifranti

Natisni