Urejanje podatkov o artiklih - zaloge

Podatke o artiklu spreminjamo tako, da najprej v preglednici Artikli – zaloge označimo izbrani artikel, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem artiklu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo nekaterih podatkov kot so: šifra artikla, merska enota, uporaba, vodenje serij/serijskih številk, na zavihku Tip skladišča podatek o tipu skladišča, na zavihku Skladišča podatek o skladišču.

Natisni