Gumb »Avtomatsko formiranje naročil«

Ob aktiviranju tega gumba se odpre pogovorno okno, v katerem se nastavi vse želene podatke za avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem na podlagi minimalne zaloge. Pogoj za pravilno delovanje avtomatskega formiranja naročil je, da so pravilno izpolnjeni podatki v šifrantih artiklov, v skladiščih in da so pravilno izpolnjena prejšnja naročila. Iz priprave naročil je možno izvzeti proizvodne artikle (artikli tipov I, P in K).

Ob aktiviranju se odpre naslednje nastavitveno okno:

Natisni