Zakaj sta na vrstici prejema dva gumba "odbitni delež"? Kakšna je razlika?

Gumb Odbitni delež pri Vrednosti omogoča izračun cene/vrednosti za zaloge/nabavne cene iz vrednosti z upoštevanjem ne odbitnega DDV. Pri izboru tega gumba in vodenju zalog po povprečnih cenah ima vrednost prednost pred eno (iz vrednosti se izračuna cena, vrednost ostane enaka). Gumb Odbitni delež pri Nabavni ceni pa omogoča izračun cene/vrednosti za zaloge iz nabavne cene z upoštevanjem ne odbitnega DDV. Pri izboru tega gumba in vodenu zalog po povprečnih cenah ima cena prednost pred vrednostjo (se izračuna cena in nato še enkrat vrednost).

Natisni