Dodajanje novih vrstic

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice dokumenta začetnega stanja. Z vnosom cen smo artiklu tudi določili kalkulacijo.

 • Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice začetnega stanja. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.
 • Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Podatek je obvezen. Začetno stanje lahko vnašamo samo artiklom, ki za izbrano leto še nimajo prometa. Artiklom, kateri že imajo promet, se šifra obarva rdeče, ob poskusu knjiženja takšne vrstice, se prikaže okno z opozorilom.

 • Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.
 • Količina – vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske).
 • Nabavna cena – vnos nabavne cene za artikel.
 • Prodajna cena – vnos prodajne cene za artikel.
 • Maloprodajna cena – vnos maloprodajne cene z davkom cene za artikel.
 • Nabavna vrednost – prikaz izračunane nabavne vrednosti.
 • Maloprodajna vrednost – prikaz izračunane maloprodajne vrednosti z davkom.
 • Opomba - vpišemo poljuben tekst.

 

Gumb  - Kartica (Alt A) je namenjen prikazu kartice artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Prikaz kartice je v obliki preglednice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice.

Natisni