Stroškovna mesta

Preglednica šifranta Stroškovnih mest nam prikazuje stroškovna mesta, ki jih uporabljamo pri poslovanju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih mest, so natančneje prikazani v navodilih za SAOPsf.

Natisni