Prenos plana po postavkah izkaza

Plan lahko avtomatsko pripravimo na podlagi podatkov preteklega leta ali plana preteklega leta. Ob kliku na Gumb Prenos plana se nam odpre spodnje okno kjer lahko izberemo kateri plan želimo prenesti.

 

·      Priprava podatkov iz  – izberemo ali želimo podatke pripraviti iz plana preteklega leta ali iz podatkov izkaza preteklega leta.

·      Iz leta plana – vpišemo iz katerega leta bomo prenesli.

·      V leto plana - vpišemo v katero leto bomo prenesli.

·      Faktor planiranega zneska postavke – določimo faktor s katerim bomo prenesene zneske pomnožili za nov plan.

Natisni