Kako preverimo usklajenost odprtih postavk z bilanco

Pred prenosom v novo obračunsko leto:

  • naredimo arhiv podatkov
  • v pripomočkih zaženemo obdelavi Usklajevanje zaprtih zneskov in Usklajevanje kumulative
  • preverimo saldo na karticah in v bilanci, ki mora biti usklajen s saldom odprtih postavk

 

Kako preverimo usklajenost odprtih postavk z bilanco

 

Natisni