Čeprav izločim drobni inventar, ga imam še vedno na popisnem listu?

Razlog je v tem, da smo DI izločili iz nahajališča, ki nam ga je ponudil računalnik (prvotno nahajališče), ne pa iz trenutnega nahajališča. Potrebno je to izločitev pobrisati in ga na novo izločiti iz trenutnega nahajališča. Isto velja za izločanje iz Stroškovnega mesta.

Natisni