Analiza obračunov

Analiza obračunov omogoča pregled podatkov obračunov  zaposlenih v obliki vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbran obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in izberemo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času izdelave posameznega obračuna.

 

Po potrditvi nastavitev analize se odpre vrtilna tabela, katere osnovni zapis je obračun zaposlenega. Tega lahko analiziramo glede na dimenzije:

Vrsta obračuna - plača, regres ali druga izplačila

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Z.š.obr. - zaporedna številka obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

SM s.r. (šifra) - stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

SM s.r. (naziv) - naziv stroškovnega mesta stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

Tarifni razred - tarifni razred zaposlenega, kot je bil določen v času obračuna

Plačni razred – plačni razred stalne razporeditve zaposlenega, kot je bil določen v času obračuna

Status zaposlitve- status zaposlitve zaposlenega (določen čas, nedoločen čas...), kot je bil določen v času obračuna

Plača po KP - DA, če je zaposleni v času obračuna prejemal plačo po kolektivni pogodbi, sicer NE

Datum izplačila - datum izplačila (določen na obračunu)

Datum dajatev - datum plačila dajatev (določen na obračunu)

Lestvica d.n.p. - zaporedna številka lestvice davka na plače, po kateri se je obračunala plača zaposlenega

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

Ure - ure, ki so tvorile fond

Bruto - znesek bruto plače ali regresa

Bonitete - vsota bonitet

Neplačana odsotnost - osnova za obračun prispevkov od neplačane odsotnosti

Stroški neobdavčeni - vsota materialnih stroškov po uredbi vlade

Stroški obdavčeni - vsota materialnih stroškov nad uredbo vlade

Drugi prejemki neobdavčeni - vsota drugih osebnih prejemkov po uredbi vlade

Drugi prejemki obdavčeni - vsota drugih osebnih prejemkov nad uredbo vlade

Razlika do min. plače - ugotovljena neizplačana razlika do minimalne plače

Prispevki iz - vsota prispevkov iz plače od plače in neplačane odsotnosti

Dohodnina - znesek obračunane dohodnine oziroma dohodnine za plačilo v primeru poračunov

Neto - vsota neto plače ter materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov nad uredbo vlade

Krediti - vsota kreditov

Samoprispevki - občinski in krajevni samoprispevki

Članarina sindikata - obračunana članarina sindikatu

Drugi odtegljaji - vsota odtegljajev iz obračunskih vrstic

Izplačilo - znesek, ki ga prejme zaposleni

Prispevki na - vsota prispevkov na plačo in neplačano odsotnost

Prispevki od razlike do minimalne plače - vsota prispevkov iz in na razliko do minimalne plače, ki jih plača delodajalec

Davek na plače - znesek davka na plače

Strošek plače - izračuna se: bruto plača + prispevki na neplačano odsotnost + prispevki na plačo + materialni stroški + drugi osebni prejemki + davek na plačo + prispevki iz razlike do minimalne plače + prispevki na razlike do minimalne plače - prispevki iz invalidnine.

Natisni