Preglednica 1. nivoja - izbrani »Prikaži po«

Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje »Promet po mesecih« z letom za katero pregledujemo podatke.

Razvrščena je po stolpcu Šifra. Prikazani so podatki za »Šifre«, ki imajo v izbranem »Letu« in »Tipu skladišča« promet. Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev »Vrednost prejema« in »Vrednost izdaje«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni