Pregled knjiženja - OLAP- Pregled združeno - Izvoz podatkov

S to obdelavo lahko pregledujete vknjižbe preko ekrana ali pa jih izpisujete na papir glede na izbrane pogoje. Podatki, ki predstavljajo pogoje za pregled ali izpis vknjižb so razdeljeni v štiri zavihke.

Pregled knjiženja

Natisni