Knjiženje obračuna

V programu DDVc lahko pripravimo zaključno temeljnico za knjiženje DDV-ja. V meniju izberemo Obračuni / Knjiženje obračuna. Odpre se nam nastavitveno okence:

 

 

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Leto / Obdobje – izpišeta se leto in davčno obdobje, za katerega smo pognali dokončni obračun.

 

Nastavitve knjiženja:

·      Datum knjiženja – vpišemo datum knjiženja;

·      Temeljnica – izberemo temeljnico;

·      Dogodek – iz šifranta izberemo dogodek, katerega tip je druge vknjižbe;

·      Opis vknjižbe – vpišemo poljubno besedilo;

Konti

·      Konti za DDV od dobav (prvi zavihek) – vpišemo ustrezne konte na katere želimo, da nam se vknjižbe poknjižijo, izberemo stran knjiženja in predznak vknjižbe;

·      Konti za DDV od nabave (drugi zavihek) – vpišemo ustrezne konte na katere želimo, da nam se vknjižbe poknjižijo, izberemo stran knjiženja in predznak vknjižbe.

 

Ko so nastavitve urejene kliknemo na gumb . Vknjižbe se prenesejo v posredno knjiženje, ker jih lahko še enkrat preverimo in poknjižimo v glavno knjigo.

 

Natisni