Preglednica Prejeti računi

Pri vnosu računa v program PRAC lahko vnašamo sledeče podatke:

·      osnovni podatki o računu,

·      podatki o davkih iz  računa,

·      podatki o potrditvah – o likvidaciji računa,

·      priprava vknjižb za DK,

·      povezava z Materialno skladiščnim poslovanjem,

·      povezava z Evidenco proračunskih postavk.

 

 

Natisni