Verzija 2018.09.004

Odpravljena napaka pri uvozu cenikov iz ZZZS zaradi spremenjene sheme v strukturi za uvoz.

Natisni