Obvestilo zaposlenim o podatkih M4

Izpis je na voljo, če je Obdelava M-4 zaključena.

 

 

Z nastavitvami izpisa določimo nabor zaposlenih za izpis in način razvrščanja.

Šifra SM od – do

Šifra zaposlenega od – do

Šifra organizacijske enote od – do

Priimek in ime zaposlenega od – do

Razvrščanje – po šifri zaposlenega, po imenu, po SM in šifri zaposlenega, po SM in imenu, po OE in šifri zaposlenega, po OE in imenu.

Natisni