Prijava terminov za dopust

S to izbiro se odpre preglednica prijavljenih terminov za dopuste.

 

 

Nad preglednico so podatki za določitev nabora prikazanih podatkov:

Leto – obračunsko leto, na katerega se nanašajo planirani termini dopusta

Prikaži – z izbiro "Vsi" se prikažejo vsi zbrani in vneseni prijavljeni termini, "Samo aktivni" – prikažejo se samo termini, ki niso bili preklicani

 

Z ikono za dodajanje in spremembe se odpre vnosno okno :

 

 

Leto se samo prikaže

Šifra zaposleni – vnesemo ali izberemo šifro zaposlenega, izpišeta se priimek in ime

SM stalne razporeditve – predlaga se iz podatkov zaposlenega, lahko se vnese tudi drugo SM. Na osnovi tega podatka bo program kasneje razvrstil podatke glede na nadrejenega operaterja (vodjo)

 

Dopust

V ta razdelek se vnesejo podatki o želenem terminu dopusta:

Opis – poljuben dodatni opis

Vrsta dopusta – iz spustnega menija izberemo tekoči ali star (preteklega leta)

Od – začetek (prvi dan)

Do – zaključek (zadnji dan)

Število dni - se izračuna in predlaga

 

Preklic

Preklic – oznaka, da je želeni termin preklican / odpovedan

Razlog – iz spustnega menija izberemo razlog preklica : osebni razlogi, odločitev vodje, usklajevanje

Preklical – šifra operaterja, ki je termin preklical

Datum preklica – predlaga se tekoči datum

 

Opombe – poljubno besedilo. Pri kontrolah vnosa program sam vpiše opozorila npr : "Prepozna prijava".

 

Ob potrditvi vnosa program preveri pravočasnost prijave glede na število dni v nastavitvah, opozori, če je prijava prepozna in vpiše zaznamek v opombo.

Prav tako se ob potrditvi preveri, ali skupno število dni dopusta iz prijavljenih terminov presega skupno število razpoložljivih dni za koriščenje. Vse nepotrjene in neodobrene termine zaposlenega označi z rdečo barvo. Teh terminov ne dovoli odobriti ali potrditi.

Natisni