verzija 2017.04.000

Preglednica računov:
- Filter izbor računov - možnost Vsi računi plačani v izbranem obdobju: Odpravljena težava s podvojenim prikazom računov, v primeru ko ti vsebujejo več vrstic DDV.

Šifranti - Obdobja:
- Odpiranje obdobij: odpravljena težava z odpiranjem šifranta mesecev obračuna, kar je povzročalo napako pri poročilih RPO, PDO.

 

Natisni