Dodatne lastnosti artiklov

Na šifrantu artikla so štiri dodatne lastnosti, ki jih lahko po želji preimenujemo in uporabimo.

Dodatne lastnosti artiklov

Natisni