Dodajanje zapisa v šifrant mesto obrokov

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Mesto obrokov, kamor vpišemo o mestu obrokov.

·      Šifra – vpišemo šifro ali obdržimo predlagano.

·      Naziv – vpišemo naziv mesta obrokov. To je lahko Glavna jedilnica, Mala jedilnica, Postrežba v sobi…

S klikom na Potrdi shranimo podatke, s klikom na Opusti zapustimo okno brez vnesenih popravkov.

Natisni