Teksti na dokumentih

Ob vhodu v meni se nam odpre tabela, v kateri so prikazani vsi vneseni tipi tekstov dokumentov. Tekste na dokumentih uporabimo v primeru, da želimo dodati poljuben tekst v glavo ali končnico natisnjenega dokumenta.

Pri vnosu tipov tekstov na dokumentih moramo izpolniti sledeče podatke:

·      Šifra blagajne – vpišemo šifro blagajne, za katero pripravljamo tekst za izpis na dokumentih.

·      Dokument – Iz spustnega seznama izberemo dokument, na katerega želimo vezati določen izpis. Izbiramo med: P-blagajniški prejemek, I-blagajniški izdatek, D-blagajniški dnevnik ali S-seznam denarja.V okviru ene blagajne lahko oblikujemo en izpis za dokument.

·      Oznaka - na tem mestu določimo, kje naj se nam vpisan tekst izpisuje. Lahko se nam izpisuje v glavi ali končnici dokumenta.

·      Tekst – vnesemo poljuben tekst, ki se nam bo ob tiskanju dokumenta izpisoval.

Natisni