Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

 • Nova struktura datoteke PDPZ za Adriatic Slovenica
 • Nova analiza: Evidentiranje po SM
 • Onemogočene akcije, pri katerih bi lahko prišlo do napak zaradi neobračunanih vrstic (izvozi, tiskanje dokumentov, zaključevanje obračunov…)
 • Omogočen uvoz podatkov iz čarovnika ne glede na vrsto obračuna (plača, regres ali druga izplačila).
 • Spremenjen seznam napak in opozoril med izvajanjem obračuna.
 • Omogočena izbira načina razvrščanja na tiskanju kontrolnega pregleda salda ur.
 • Odpravljena težava do kateri je včasih prihajalo v primeru dvoklika na gumb posredni ali neposredni vnos.
 • Urejen prikaz podatka Prispevki iz plače v breme delodajalca v OLAP analizi obračunov.
 • Urejena delitev prispevkov na po obračunskih vrsticah v primeru zaposlenih razporejenih na več delovnih mest po različnih analitikah.
 • Letne obdelave
  • Omogočeno tiskanje potrdila o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28).
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen nov način združevanja vrstic, ki združuje vrstice glede na ugotovljen datum začetka posamezne serije dogodkov.
  • Urejeno iskanje po šifra zaposlenega v koraku 1.
  • Omogočena izbira skupine zaposlenih med brisanjem podatkov v koraku 3.

Natisni