Izpisi in pregledi

Meni vsebuje naslednje izpise:

·      Osebni list

·      Evidenčni karton

·      Spričevalo in potrdilo o vpisu – podrobnejša navodila dobite na Spričevalo in potrdilo o vpisu.

·      Statistika – podrobnejša navodila dobite na Statistika

·      Obvestilo o uspehu obdobja

Natisni