Izpiti, pregledi in potrdila

 • Šifra - vnesemo ali izberemo šifro zaposlenega, izpišeta se priimek in ime.
 • Zaporedna številka - dogodka v okviru zaposlenega se dodeli programsko
 • Dogodek - vnesemo ali izberemo šifro dogodka, izpišejo se : naziv dogodka, šifra in naziv skupine dogodkov glede na šifrant dogodkov
 • Izvajalec - vnesemo  ali izberemo šifro stranke izvajalca izobraževanja, izpiše se naziv stranke
 • Omogočaj osveževanje glede na DM – v primeru, da za določenega zaposlenega, ne velja periodika (tečaja iz varstva pri delu ter zdravniškega pregleda), ki je določena na delavnih mestih, lahko datum konca sami ročno popravimo, ter izključimo postavko  omogočaj osveževanje glede na DM. Na podlagi omenjene nastavitve, spremenjena periodika na delavnih mestih ne vpliva na osveževenje datuma konca pregleda na določenemu zaposlenemu.
 • Dokument - oznaka in številka dokumenta o opravljenem izpitu, pregledu ali izdanem potrdilu
 • Datum izdanega dokumenta
 • Kraj izdaje dokumenta
 • Začetek - datum začetka veljavnosti, izpita, pregleda ali potrdila
 • Konec - datum prenehanja veljavnosti, izpita, pregleda ali potrdila
 • Stroški - v zvezi z dogodkom
 • akontacija
 • potni stroški
 • Obveznost - opis obveznosti zaposlenega v zvezi z opravljenim pregledom, potrdilom, izpitom ...
 • Opis
 • Priponka - SAOP raziskovalec za delo z dokumenti (izpis iz vzorcev, kopiranje z optičnim čitalcem in shranjevanje)
 • Kopiraj dogodek –  s pomočjo ikone  lahko tako vnesen dogodek z vsemi vnesenimi podatki na zelo enostaven način prekopiramo še na ostale zaposlene. V takem primeru na prekopiranem dogodku vnesemo ustrezno šifro zaposlenega, kateremu želimo prekopirat dogodek.

 

Na dnu tabele Izpitov, pregledov in potrdil se nahaja ikona , ki omogoča osveževanje vseh vnesenih izpitov, pregledov in potrdil glede na periodiko, ki je določena  na delavnih mestih. Slednje se uporablja predvsem v primeru da se na vseh delavnih mestih spremeni periodika ter želimo, da se z avtomatizmom osvežijo podatki  -ponovno preračunajo datumi konca izpitov ter pregledov zaposlenih glede na novo periodiko.

Natisni