Evidenca izdaje serij artiklov

Izpis je namenjen prikazu komu je bila izdana določena serija artikla, kateremu se vodijo zaloge po serijah.

Najprej se odpre okno Evidenca izdaje serij artiklov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča, za katerega želimo podatke pregledovati.

Datum izdaje - vpišemo oziroma izberemo časovno obdobje, za katero želimo pregledovati podatke.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Serija - vpišemo serije, katerih podatke želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, katerih podatke želimo pregledovati.

Konto zaloge – vpišemo oziroma izberemo konto zaloge artiklov, katerih podatke želimo pregledovati.

Prikaz analitik – izberemo ali želimo tiskati podatke o analitiki þali ne ¨.

Uredi po – vpišemo oziroma izberemo ali želimo tiskati artikle urejene po šifri artikla ali po nazivu artikla.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni