Verzija 2020.12.001 z dne 04.09.2020

  • V OLAP analizo delovnih mest za javni sektor je dodano polje šifra organizacijske enote.
  • Dogodki
    • Urejena samodejna povezava dokumenta z dogodkom v primeru priprave dokumentov neposredno iz preglednice.

Natisni