Vnos kontov za obresti po analitikah

Nov konto za obresti po analitikah vnesemo tako, da pritisnemo na gumb za vnos zapisov. Odpre se nam okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

Za vsak konto, katerega stanje želimo po analitikah uvažati iz DK vnesemo:

  • Šifra konta – vsakemu zapisu izberemo šifro konta iz kontnega plana ali vpišemo šifro konta, ki mora obstajati v kontnem planu.
  • Stran –  izberemo Breme ali Dobro, ki pomeni stran knjiženja, na kateri pri uvozu po analitikah pričakujemo pozitivno stanje. Stanje na drugi strani se pri uvozu za obresti po analitikah odšteva.

Natisni