V tujini plačan davek

Ta funkcija se uporablja pri obračunu plač za detaširane zaposlene (zaposleni na delu v tujini). Kadar se na osnovi meddržavnih sporazumov mora dohodnina obračunati in plačati v državi, v katero je napoten na delo, se pri obračunu plače vnese znesek v tujini plačane dohodnine in poračuna samo razlika. Odpre se preglednica zaposlenih z obračunom plače in statusom "Detaširan". V stolpcu "V tujini plačan davek" se vnese znesek plačane dohodnine.

 

 

Natisni