Izvoz v Odkupe

Izvoz v Odkupe uporabljamo za izvoz podatkov o odkupih v besedilno datoteko v obliki, kot jo zahteva program Odkupi. Izvoženi odkupi se označijo, da so že bili preneseni v Odkupe, tako, da vemo kateri so že bili izvažani v Odkupe in kateri ne.

Iz preglednice predprejemov se preneseta Leto in Vrsta promata za izvoz podatkov. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve:

Številka dokumenta – vpišemo obseg številk predprejemov - odkupov, ki jih želimo izvažati v Odkupe.

Datum odkupa – vpišemo datumske meje dokumentov odkupa, ki jih želimo izvoziti v Odkupe.

Stroškovno mesto – vpišemo ali izberemo stroškovna mesta, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe.

Stroškovni nosilec – vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe.

Delovni nalog – vpišemo ali izberemo delovne naloge, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe.

Referent – vpišemo ali izberemo referente, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe.

Analitika – vpišemo ali izberemo analitike, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe.

Področje – vpišemo mapo, v katero se bo odložila datoteka z izvoženimi podatki. Podatki se odložijo v besedilno datoteko z imenom Odkupi.W-1. Vnos podatka je obvezen.

Natisni