Uvoz podatkov iz datoteke:

Ko imamo urejene doplačnike storitev in predvidene storitve ter imajo vsi učenci vnesen pravilni EMŠO, lahko začnemo z uvozom iz datoteke.

Uvoz se izvede pod Pripomočki – Uvoz podatkov za obračun na osnovi EMŠO

Izberemo, v kateri mapi so shranjene datoteke ter način prenosa Dodajanje in popravljanje oz. samo dodajanje.

Ko potrdimo, se nam odpre izpis, kjer preverimo, če je kakša napaka. V primeru, da ni napak, so se nam prenesli vsi podatki iz datoteke:

V primeru, da nam javi napako, kot je na spodnji sliki, moramo pogledati, kateri učenec ima napačen EMŠO in v šifrantu učencev vpisati pravi EMŠO.

Npr. za EMŠO 0407977500047 pogledamo na drugi evidenci obrokov, kateri učenec ima ta EMŠO ter nato še v SAOP na tem učencu pogledamo, ali ima vnesen pravi EMŠO. Če ni vnesen EMŠO oz. ni pravi ga vpišemo, saj v primeru javljene napake se podatki za tega učenca/dijaka ne uvozijo.

 

Poglejmo, kaj se je zgodilo po uvozu:

V Šifranti – Predvidene storitve: če gremo na izpis predvidene storitve, vidimo, da imajo učenci vnesene predvidene storitve

 

Na vsakem posameznem učencu  pa lahko vidimo tudi količino, če kliknemo na: Šifranti – Predvidene storitve-Skupine-Učenci-Storitve (spodnja slika):

V šifrantu doplačnikov storitev pa vidimo, kateri učenci imajo doplačilo in v kakšnem znesku:

Natisni