Verzija 2020.05.001 z dne 10.4.2020

  • Umaknjene odvečne nastavitve.
  • Urejeno prenos v dvostavno knjigovodstvo v primeru, ko obračun nima zneska neto.

Natisni