Dodajanje novih planov nabave

 • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Vnos plana nabave, kamor vpišemo podatke o novem planu.

V glavi plana nabave so naslednji podatki:

 • Leto – predlaga se tekoče leto.
 • Številka številka – predlaga se naslednja številka v okviru leta (podatka ne moremo popravljati).
 • Plan – izberemo kakšen plan se dela (Mesečni, trimesečni, polletni in letni)
 • Obdobje – glede na izbran plan se izbere obdobje v izbranem letu.
 • Datum plana – vnos/izbira datuma plana.
 • Datum potrditve plana – ko so vnesene vrstice v planu se lahko vnese še datum potrditve plana – plana se v tem primeru ne da več popravljati in plan dobi status potrjen.
 • Dobavitelj – vnesemo ali izberemo šifro stranke (dobavitelja) iz šifranta strank. Podatek ni obvezen.
 • Stroškovno mesto – določi se stroškovno mesto za plan. Podatek ni obvezen.
 • Stroškovni nosilec – določi se stroškovni nosilec za plan. Podatek ni obvezen.
 • Referent – določi se referenta za plan. Podatek ni obvezen.
 • Analitika – določi se analitika za plan. Podatek ni obvezen.
 • Šifriranje – določi se po kom bo šifriran plan nabave (po šifri artikla ali po šifri klasifikacije). Če so vnesene vrstice se tega podatka ne da več spreminjati.
 • Plan po – izbere se ali bo to količinski ali vrednosti plan nabave. Če so vnesene vrstice se tega podatka ne da več spreminjati.

 

Po vnosu Šifriranje in Plan po se aktivira gumb  . To pomeni, da lahko vnašamo vrstice plana nabave.

Ob zagonu tega gumba se odpre okno za vrstični vnos plana nabave.

 • Vrstice se vnaša direktno v preglednico. Vnašajo se naslednji podatki:
 • Šifra artikla/klasifikacije – izbere ali vnese se šifro artikla/klasifikacije.
 • Naziv artikla/klasifikacije – ob izbiri šifre se prenese iz šifranta naziv.
 • Tip – Če je šifrirano po artiklu se tu prenese tip artikla iz šifranta.
 • Količina/Vrednost – ob potrditvi šifre kazalec skoči na to polje za vnos količine/vrednosti.
 • Merska enota/Denarna enota – iz šifranta artiklov se prikaže merska enota izbranega artikla. Če pa je plan po vrednosti se izpiše tu domača denarna enota.

 

Vrstica se briše na tak način, da se izbriše šifra artikla/klasifikacije. Ob potrditvi vnosa vrstic potem ta vrstica izgine.

 • Gumb  - O artiklu (Alt L ali F7)nam odpre okno, kjer so vidni podatki o artiklu: Prodajne cene,…,če je povezava z MSP pa so vidne tudi zaloge.

Natisni