Preglednica 2. nivoja - prikaz dokumentov po

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Pregled dokumentov po… (ime izbranega prikaza)«  z letom za kateri pregledujemo podatke.

Nad preglednico sta prikazana šifra in naziv izbrane analitike iz prvega nivoja. Prikazani so vsi dokumenti, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani analitiki iz prvega nivoja.

Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev »Prejem« in »Izdaja« za prikazane podatke.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni