Izpis nalogov

Pri Plačilnih nalogih, ki se nahajajo v preglednici Priprava plačilnih nalogov, se nam s klikom na gumb Tiskanje (Ctrl + P) odpre spodnje okno:

 

 

Na tem mestu si pripravimo kriterije, na podlagi katerih dobimo seznam plačilnih nalogov ali obrazce.

Banka, Naziv računa – Izberemo banko, za katero želimo izpis seznama ali banko, za katero želimo izdelati obrazce.

Zamenjava računa – Pri izpisu obrazcev je omogočena tudi zamenjava računa. V tem primeru so omejitveni kriteriji Od Banke, Od Naziva računa, Do Banke, Do naziva računa.

Omogočeni so različni omejitveni kriteriji: Od-Do Številke naloga, Od-Do Šifre naloga, Od-Do datuma zapadlosti, Od-Do šifre stranke, Od-Do Šifre zaposlenega, Od-Do Številke dokumenta.

Pri izpisu seznama je omejitvenih kriterijev še več: Od-Do Neto roka plačila, Od-Do Datuma predloga, Od-Do datuma obdelave.

Razvrstitev izpisa glede na – zaporedno številko, datum zapadlosti in šifro stranke.

Število vrstic za izpis naloga – če želimo podrobnejši opis posameznega naloga izberemo večje število vrstic, bo pa zato na strani manj nalogov.

Izpis vmesnih vsot – ob ustrezni izbiri omejitvenih podatkov lahko izpišemo naloge sortirano in zbrano po strankah ali po dnevih.

Izpis tudi analitičnih – ob zbirnem nalogu se izpišejo posamezni nalogi, ki ga sestavljajo.

Izpis samo označenih, Izpis samo neoznačenih – določimo, katere naloge želimo izpisati -  le označene naloge, le neoznačene naloge ali vse.

Izpišem naj – izpis lahko izpišemo v obliki Seznama ali Obrazcev.

Obrazec – Izberemo format izpisa Obrazca. V primeru izpisa seznama je polje neaktivno.

Datum plačila – izbiramo med Datumom obdelave, Datumom zapadlosti, lahko pa pustimo tudi Prazno.

Oznaka liste – vnesemo ime, s katerim želimo, da bo izpisek označen. Oznaka bo razvidna na vrhu lista.

Izpis nastavitev tiskanja – V primeru da vnesemo kljukico v polje, nam na koncu izpisa izpiše, na osnovi katerih podatkov je bila lista izpisana.

Natisni