Urejanje podatkov o planu nabave

·      Podatke urejamo tako, da najprej v preglednici Plan nabave označimo izbran plan, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem planu nabave. Urejamo lahko le podatke plana, ki še ni potrjen.

Natisni