Preglednica Osnove za odsotnost

Meni je aktiven samo v primeru kode programa za vrtec. Vrednost oskrbe je odvisna lahko tudi od odsotnosti otroka (če smo v nastavitvah na zavihku Vrtec določilo Odsotnost – Se obračunava). S pomočjo šifranta Osnove za odsotnost določimo različne osnove glede na dneve odsotnosti. Po kliku na menu Osnove za odsotnost se odpre spodnja preglednica.

Natisni